خاطرات روزانه آقای هلو و خانم لیمو منو

لینک مستقیم:

مَــــن اینجــا کَـــسی را مـــی نویســـم

کــــ ه همــــه او شُـــد و مـــاند و خواهَـــد مـــاند !

مَــــن اینـــجا عــــــشق را خواهــــم نوشــــت !

.

.

.

این روزها صدایت دیوانه ام میکند مرد رویاهای من

love-sound-round-ornament-6508-907

  • آقای هلو

    تمام وجود من به فدای شما بانو :-*

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.